Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Kurumların, rekabet ortamında yerlerini alabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmelerinin tek koşulu farklılıklarını gösterebilmeleridir. Bu farklılığın yaratılmasında da kurumların kurum kimlikleri rol oynamaktadır çünkü bir kurumun felsefesini, değerlerini ve kültürünü açıklayarak diğer kurumlardan ayrılmasını sağlar.

Kurumsal Kimlik, bir kurumun temel gerekliliğidir. Logo, antetli kağıt ve kurum dizaynı genel olarak kurumsal kimlik olarak anlaşılmaktadır. Fakat, kimlik oluşturma süreci sadece bunlarla sınırlı değildir. Kimlik, logo, renk, logoda kullanılan yazı karakteri ve kurumun davranışları, kültürü, değerleri, misyonu, kullandığı iletişim biçimi ve çeşitli kişi ve kurumlarla ilişkileri gibi unsurların bütününü ifade etmektedir.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Süreci 

Bir kuruluşun pazarda diğer rakiplerinden pozitif bir biçimde ayrılmasını ve kitledeki anonimliğinden ayrılarak, cazip ve belirgin bir konuma gelmesini hedeflemektedir. Kurumsal kimliğin ana hedefi, bütünleşme ve destekleme potansiyelleri oluşturarak inandırıcılık, güven, kabul edilebilirlik, yakınlık duyma ve ikna edici olmalıdır.

Kurumsal kimliğin rolü, kurumsal iletişime bir kısıtlama olarak, kısa döneme ilişkin bir önceliktir. Uzun dönemde yönetim, kurum kimliğini seçtiği kurumsal stratejiyi, kurum imajının yeniden konumlandırılmasını ya da geliştirilmesini etkileyebilir. Kurum için konumlandırma stratejisi, istenilen kimliğin yani kuruluşun kendisini nasıl anladığının, nasıl anlaşılmak istediğinin nasıl davranıldığının ve nasıl görünmek istendiğinin tarifidir.

Konumlandırma stratejisiyle sağlanan yararlar şöyledir:

  • Rekabete ayrılma, değer yaratma potansiyellerinin saptanması ve karın arttırılması.
  • Strateji ve düşüncelerin uygulanması, yönetim için karar yardımları ve iletişim ortamının yaratılması.
  • Müşteri avantajlarının belirlenmesi, müşteri potansiyelinin genişletilmesi, müşteri bağlantısının güçlendirilmesi.
  • Çalışanlar için uyumun geliştirilmesi veya arttırılması, kurumun hedefleriyle bütünleşmesinin desteklenmesi ve faaliyetlerin sürdürülmesi için teşvikler.
  • Yatırımcılar ve diğer dahili ortaklar için şeffaflığın ve güvenin sağlanması. Kurum yöneticiler, etkili stratejiler geliştirmeli, bunları uygulamalı ve sonuçlarını değerlendirmelidir.

Stratejik kurumsal kimlik oluşturmanın temel adımlarından biri kurum felsefesi, misyonu gibi değerler bütününe dayalı bir yapı oluşturmaktadır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *